ord der bruges meget i kort tid og så forsvinder igen) – men som ikke var det og således forblev i sproget.

Det gælder fx ordet , som vi godt kendte da vi redigerede 2001-udgaven af ordbogen, men som vi troede hurtigt ville blive afløst af en anden forkortelse eller måske endda aldrig rigtig slå an som kommunikationsform.

Frk chat uden registration 100 free hardcore sex dating

Ændringer i retskrivningen er der også, fx reducerer vi fortsat antallet af dobbeltformer ligesom i 2001-udgaven.

Ajourført ordforråd Som der står i , dækker Retskrivningsordbogen ”rigssprogets almindelige ordforråd, herunder en del fagord med en vis almen udbredelse”.

Denne ajourføring af ordforrådet i ordbogen betyder at der bliver færre opslagsord i RO 2011 end i RO 2001. Til gengæld vil der være flere sammensætningseksempler i den nye ordbog fordi vi ved langt flere opslagsord oplyser om hvad der sker med ordet når det indgår i en sammensætning, og i den forbindelse angiver vi i reglen 1-2 sammensætningseksempler, i enkelte tilfælde 3-4 eksempler (se også afsnittet ). 8.000 sammensætningseksempler i RO 2011 (RO 2001 har ca.

Således vil det samlede antal ord være stort set det samme i RO 2011 som i RO 2001, viser en foreløbig beregning: Ca. 4000)Nogle tror fejlagtigt at Retskrivningsordbogen indeholder de ord som er ”godkendte” eller ”officielle” ord i sproget, og mener at man skal undlade at bruge ord som ikke står i ordbogen.

Det er sandsynligvis uproblematisk at identificere ord som fx , der hører til det basale ordforråd. Spørgsmålet er om sådanne ord overhovedet bliver slået op.

De skal under alle omstændigheder være med i ordbogen, men de får ingen betydningsforklaring.

Men sådan er det ikke, og det skulle også gerne fremgå af det ovenstående.

Formålet med Retskrivningsordbogen er at oplyse om retskrivningsnormen for dem som skriver eller retter en tekst, og disse oplysninger skulle brugerne gerne kunne finde frem til med det ordudvalg der er i ordbogen.

Det fik et lidt større format end tidligere og en grafisk udformning i overensstemmelse med andre publikationer og udsendelser fra Sprognævnet. Om nogle nyere oversættelseslån fra engelsk En far står op for sine børn - nye verber, nye konstruktioner Det virker til at man kan sige sådan, og det ligner at man gør det!