HVK = erillinen hykksvaunukomppania = Independent Tank Company Er.

KKK = erillinen konekivrikomppania = Independent Machinegun Company Er. K = erillinen linnoituskomppania = Independent Fortification Company Er. RK = erillinen linnoitusrakennuskomppania = Independent Fortification Construction Company Er.

E = Helsingin teollisuuspiirin esikunta = Helsinki Industrial District HQ Hels.

uw gpss speed dating-71

= pioneerihenkiltydennyskeskus = Engineer Personnel Replenishment Center Huoltol. Infantry Regiment I/KTR 2 = kentttykistrykmentti 2:n I patteristo = I Battalion Of 2. = Iisalmen suojeluskuntapiiri = Iisalmi Civil Guard District Ilm P = ilmailupataljoona = Flight Battalion Ilm. E = ilmavoimien esikunta = Airforce HQ Ilma VV = Ilmavoimien Viestivarikko = Airforce Signals Depot IPAK = ilmapuolustusaluekeskus = Airdefence District HQ IPE = ilmapuolustuksen esikunta = Airdefence HQ Is.

M = huoltolaiva M = Supply Ship M Huolto R = huoltoryhm tai -rykmentti = Supply Group OR Supply Regiment HVK = hykkysvaunukomppania = Tank Company HVR = hykkysvaunurykmentti = Tank Regiment HVT = hykkysvaununtorjunta = Anti-tank Defence Hm JP = Hmeen jkripataljoona = Hme Jger Battalion AK = ilmavoimien alokaskomppania = Airforce Recruit Company Ilm. J = ilmasuojelujoukkue = Air Raid Protection Platoon = ilmasuojelukeskus = Air Raid Protection Center Is.

= ampumatarviketydennyspaikka = Ammunition Supply Depot ATV = ase- ja ampumatarvikevarikko = Armoury Aur. Lo = Bromarvin lohko = Bromarvi Sector D = divisioona = Division DE = divisioonan esikunta = Division HQ Div = divisioona = Division DS = divisioonasairaala = Division Hospital e. = eskadroona = Squadron E = esikunta = HQ EH = Etel-Hmeen suojeluskuntapiiri = Etel-Hme Civil Guard District EJp.

K = aurauskomppania = Ploughing Company (Engineering Unit For Constructing And Maintaining Roads) Aur. = elintarvikejakopaikka = Provisions Distribution Center EKM = elintarvikekenttmakasiini = Provisions Field Magazine EKV = elintarvikekenttvarikko = Provisions Field Depot V = elinlkint- ja kengitysvarikko = Veterinary And (Horse) Shoeing Depot ELJ = elinlkintjoukkue = Veterinary Platoon ELJAKE = elinlkint- ja kengitysvarikko = Veterinary And (Horse) Shoeing Depot ELK = elinlkintkomppania = Veterinary Company EP = Etel-Pohjanmaan suojeluskuntapiiri = Etel-Pohjanmaa Civil Guard District EPoh. = Etel-Pohjanmaan itinen suojeluskuntapiiri = Etel-Pohjanmaa Eastern Civil Guard District EPoh. = Etel-Pohjanmaan lntinen suojeluskuntapiiri = Etel-Pohjanmaa Western Civil Guard District

= Kannaksen sotilaspiiri = Isthmus Military District Kanta Psto = kevyt patteristo = Light Artillery Battalion Kev. = kentnhuoltojoukkue = Airfield Maintenance Platoon KHev. KV = kuormastokenttvarikko = Supply Field Depot Km. K = kranaatinheitinkomppania = Mortar Company KR = Kainuun rajavartiosto = Kainuu Border Guard Ks. = Keski-Suomen sotilaslni = Keski-Suomi Military Province KT-Pr.

= Kanta-Hmeen suojeluskuntapiiri = Kanta-Hme Civil Guard District Kar. = Karjalan sotilaslni = Karelian Military Province Ke. KL = Kemiallinen koelaitos = Chemical Testing Facility = kengitysvarasto = (Horse) Shoeing Depot Ke O = kenttoikeus = Court Martial Jaos = kevyt ilmatorjuntajaos = Light Anti-aircraft Section Kev. Ptri = kevyt ilmatorjuntapatteri = Light Anti-aircraft Battery Kev. S = kentthevossairaala = Field Horse Hospital (veterinary Hospital) KHK = Kankaanpn kertausharjoituskeskus = Kankaanp Training Center KHK = Kankaanpn harjoituskeskus = Kankaanp Training Center Kiint. = kiinte pesula = Permanent Laundry KJP = Kaartin jkripataljoona = Guard Jger Battalion KKK = konekivrikomppnia = Machinegun Company KKK/JR = jalkavkirykmentin konekivrikomppania = Machinegun Company Of An Infantry Regiment KKR = Karjalan kaartin rykmentti = Karelia Guard Regiment Kl. V = kuormastovarikko = Supply Depot KM = kenttmakasiini = Field Magazine Koe AAs. = kentttydennysprikaati = Field Replenishment Brigade KTPr = kentttydennysprikaati = Field Replenishment Brigade KTR = kentttykistrykmentti = Field Artillery Regiment Kulj. = Kuopion sotilaspiiri = Kuopio Military District Kuorm.LJ = erillinen lkintjoukkue = Independent Medical Platoon Er. K = erillinen moottoriponttoonikomppania = Independent Motor Pontoon Company Er. P = erillinen osasto Pennanen = Independent Detachment Pennanen Er. Sau = erillinen osasto Savukoski = Independent Detachment Savukoski Er. T = erillinen osasto Temmes = Independent Detachment Temmes Er. J = erillinen puhdistusjoukkue = Independent Contamination Cleaning Platoon Er.P = erillinen pataljoona = Independent Battalion Er. K = erillinen pioneerikomppania = Independent Engineer Company Er. Auto J = erillinen panssariautojoukkue = Independent Armored Car Company Er. RTPsto = erillinen rannikkotykistpatteristo = Independent Coastal Artillery Battalion Er K = erillinen komppania = Independent Company Er RTP = erillinen rannikkotykistpatteristo = Independent Coastal Artillery Battalion = haavoittuneiden suojapaikka = Shelter For Wounded Ha Lo = Hangon lohko = Hanko Sector E = Helsingin sotilaspiirin esikunta = Helsinki Military District HQ Hel. = Helsingin sotilasapteekki = Helsinki Military Pharmacy Hel.SS = Helsingin sotilassairaala = Helsinki Military Hospital = Etel-Kymenlaakson suojeluskuntapiiri = Etel-Kymenlaakso Civil Guard District lab. = Etel-Pohjanmaan sotilaslni = Etel-Pohjanmaa Military Province Er. = erillinen auto-osasto = Independent Truck Detachment Er.